مشتریان گرامی، در جهت ارتقائ رضایت مشتریان، ایاب و ذهاب را کاملا رایگان کردیم. هیچ محدودیتی در تعداد مراجعه همکاران ما وجود ندارد و همه همکاران به اتفاق نظر تصمیم بر ارائه خدمات رایگان در زمینه ایاب و ذهاب جهت کمک به رفاه مشتریان نمودند.

این در حالی است که ترافیک تهران روز به روز بیشتر و سنگین تر شده و همکاران ما عمر پرمایه خود را در راههای شلوغ شهر سپری می کنند. شاید این هدیه از زمان و عمر ما، جبران کوچکی از مهر بی پایان شما مشتریان این مجموعه باشد. هدف ما جلب رضایت حداکثری شماست.

با امداد کامپیوتر در ارتباط باشید.

1644 2842